Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Αναστέλλονται οι οικοδομικές άδειες


Για εννέα ολόκληρους μήνες αναστέλλονται η παροχή οικοδομικών αδειών και η έγκριση κάθε παρόμοιας εργασίας στον υγρότοπο Βουρκάρι, στον Δήμο Μεγάρων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η διατήρηση των υγροτόπων στη Δυτική Αττική είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας, όπως η Δυτική Αττική, όπου είναι έντονη η ανάγκη νησίδων τροφής, ξεκούρασης και... αναπαραγωγής για την ορνιθοπανίδα.


Η περιοχή έχει στο παρελθόν δεχθεί έντονες οικιστικές πιέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου