Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ


Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση των 353 θέσεων τακτικού προσωπικού στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Ο πίνακας των διοριστέων απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου